20.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 222/47


Personaldomstolens beslut av den 4 maj 2016 – Jimenez Krause mot kommisisonen

(Mål F-93/13) (1)

(2016/C 222/68)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 336, 16/11/2013, s 32.