20.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 222/47


Sklep Sodišča za uslužbence z dne 4. maja 2016 – Jimenez Krause/Komisija

(Zadeva F-93/13) (1)

(2016/C 222/68)

Jezik postopka: francoščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 336, 16.11.2013, str. 32.