20.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 222/47


Rješenje Službeničkog suda od 4. svibnja 2016. – Jimenez Krause protiv Komisije

(Predmet F-93/13) (1)

(2016/C 222/68)

Jezik postupka: francuski

Predsjednik drugog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 336, 16. 11. 2013., str. 32