20.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 222/47


Usnesení předsedy druhého senátu Soudu pro veřejnou službu ze dne 4. května 2016 – Jimenez Krause v. Komise

(Věc F-93/13) (1)

(2016/C 222/68)

Jednací jazyk: francouzština

Předseda druhého senátu nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 336, 16.11.2013, s. 32.