20.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 222/50


Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 3. května 2016 – Grzebielec v. Komise

(Věc F-96/15) (1)

(2016/C 222/80)

Jednací jazyk: francouzština

Předseda prvního senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 294, 7.9.2015, s. 84.