ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 11

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 51
16. januar 2008


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Komisija

2008/C 011/01

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.4944 – SAP/Business Objects) (1)

1


 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Komisija

2008/C 011/02

Menjalni tečaji eura

2

 

INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

2008/C 011/03

Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (1)

3

2008/C 011/04

Podatki, ki jih predložijo države članice v zvezi z državno pomočjo, dodeljeno z Uredbo Komisije (ES) št. 68/2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za usposabljanje (1)

7

2008/C 011/05

Objava odločb in sklepov v državah članicah o izdaji ali odvzemu operativnih licenc v skladu s členom 13(4) Uredbe Sveta (EGS) št. 2407/92 o licenciranju letalskih prevoznikov (1)

9


 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Komisija

2008/C 011/06

MEDIA 2007 – Razvoj, distribucija, promocija in usposabljanje – Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/03/08 – Usposabljanje

14

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM KONKURENČNE POLITIKE

 

Komisija

2008/C 011/07

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4896 – CVC Capital Partners/Katopé International) (1)

16

2008/C 011/08

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.5019 – Holtzbrinck/SevenOne/JV) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (1)

17

2008/C 011/09

Državna pomoč – Španija – Državna pomoč št. C 52/07 (prej NN 64/07) – Program za tekstilno industrijo – Poziv k predložitvi pripomb na podlagi člena 88(2) Pogodbe ES (1)

18


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL