ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 11

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

51 tomas
2008m. sausio 16d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Komisija

2008/C 011/01

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.4944 — SAP/Business Objects) (1)

1


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Komisija

2008/C 011/02

Euro kursas

2

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2008/C 011/03

Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 70/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms (1)

3

2008/C 011/04

Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 68/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo pagalbai mokymui (1)

7

2008/C 011/05

Valstybių narių skelbiami sprendimai suteikti arba panaikinti licencijas oro susisiekimui vykdyti pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2407/92 dėl oro vežėjų licencijavimo 13 straipsnio 4 dalį (1)

9


 

V   Skelbimai

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Komisija

2008/C 011/06

MEDIA 2007— Parengiamieji darbai, platinimas, propagavimas ir mokymas — Kvietimas teikti pasiūlymus — EACEA/03/08 — Mokymas

14

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Komisija

2008/C 011/07

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.4896 — CVC Capital Partners/Katopé International) (1)

16

2008/C 011/08

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.5019 — Holtzbrinck/SevenOne/JV) — Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (1)

17

2008/C 011/09

Valstybės pagalba — Ispanija — Valstybės pagalba C 52/07 (ex NN 64/07) — Tekstilės programa — Kvietimas teikti pastabas pagal EB sutarties 88 straipsnio 2 dalį (1)

18


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT