ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 11

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

51. köide
16. jaanuar 2008


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE TEATISED

 

Komisjon

2008/C 011/01

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.4944 — SAP/Business Objects) (1)

1


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Komisjon

2008/C 011/02

Euro vahetuskurss

2

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2008/C 011/03

Liikmesriikide edastatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 70/2001, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes (1)

3

2008/C 011/04

Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 68/2001, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist koolitusabi suhtes (1)

7

2008/C 011/05

Liikmesriikide lennutegevuslubade andmise või kehtetuks tunnistamise otsuste avaldamine vastavalt nõukogu määruse (EMÜ) nr 2407/92 (lennuettevõtjatele lennutegevuslubade väljaandmise kohta) artikli 13 lõikele 4 (1)

9


 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Komisjon

2008/C 011/06

MEDIA 2007 — Arendus, levi, promotsioon ja koolitus — Konkursikutse — EACEA/03/08 — Koolitus

14

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Komisjon

2008/C 011/07

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.4896 — CVC Capital Partners/Katopé International) (1)

16

2008/C 011/08

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.5019 — Holtzbrinck/SevenOne/JV) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (1)

17

2008/C 011/09

Riigiabi — Hispaania — Riigiabi C 52/07 (ex NN 64/07) — Tekstiiliprogramm — Kutse märkuste esitamiseks EÜ asutamislepingu artikli 88 lõike 2 kohaselt (1)

18


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET