ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 11

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 51
16. ledna 2008


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2008/C 011/01

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.4944 – SAP/Business Objects) (1)

1


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2008/C 011/02

Směnné kurzy vůči euru

2

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2008/C 011/03

Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 70/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům (1)

3

2008/C 011/04

Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 68/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání (1)

7

2008/C 011/05

Zveřejnění rozhodnutí členských států o vydání nebo zrušení provozních licencí podle čl. 13 odst. 4 nařízení Rady (EHS) č. 2407/92 o vydávání licencí leteckým dopravcům (1)

9


 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

Komise

2008/C 011/06

MEDIA 2007 – Vývoj, distribuce a propagace — Výzva k předkládání návrhů – EACEA/03/08 — Vzdělávání

14

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Komise

2008/C 011/07

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.4896 – CVC Capital Partners/Katopé International) (1)

16

2008/C 011/08

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.5019 – Holtzbrinck/Seven-One/JV) — Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (1)

17

2008/C 011/09

Státní podpora – Španělsko — Státní podpora C 52/07 (ex NN 64/07) — Program pro textil — Výzva k podání připomínek podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES (1)

18


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS