12.5.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 138/37


Acțiune introdusă la 14 martie 2012 — ZZ/OAREC

(Cauza F-35/12)

2012/C 138/87

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârât: Organismul autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de a aplica o clauză medicală de rezervă în ceea ce privește reclamantul ca urmare a vizitei medicale de angajare începând cu momentul angajării sale în muncă și a deciziei de respingere a reclamației reclamantului

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei de respingere a reclamației reclamantului îndreptate împotriva deciziei de a aplica în ceea ce îl privește o clauză medicală de rezervă începând cu momentul angajării sale în muncă;

în măsura în care este necesar, anularea deciziei de a aplica în ceea ce privește reclamantul o clauză medicală de rezervă începând cu momentul angajării sale în muncă;

obligarea OAREC la plata cheltuielilor de judecată.