Subject of the case
Izrek

Subject of the case

Predmet

Primarno, predlog za delni odlog izvršitve Sklepa Sveta 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 o državnih pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (UL L 336, str. 24) in, podredno, predlog za popolni odlog izvršitve tega sklepa.

Izrek

Izrek

1. Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne.

2. Odločitev o stroških se pridrži.