Subject of the case
Resolutiivosa

Subject of the case

Ese

Esiteks nõue peatada nõukogu 10. detsembri 2010. aasta otsuse 2010/787/EL konkurentsivõimetute söekaevanduste sulgemise soodustamiseks antava riigiabi kohta (ELT L 336, lk 24) kohaldamine osaliselt ja teise võimalusena nõue peatada selle otsuse kohaldamine terves ulatuses.

Resolutiivosa

Resolutsioon

1. Jätta ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata.

2. Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.