Sagens genstand
Afgørelse

Sagens genstand

Angående

Principalt begæring om delvis udsættelse af gennemførelsen af Rådets afgørelse 2010/787/EU af 10. december 2010 om statsstøtte til fremme af lukning af kulminer, der ikke er konkurrencedygtige (EUT L 336, s. 24), og subsidiært begæring om, at gennemførelsen af denne beslutning udsættes fuldt ud.

Afgørelse

Konklusion

1) Begæringen om foreløbige forholdsregler tages ikke til følge.

2) Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.