Subject of the case
Výrok

Subject of the case

Předmět

Návrh na částečný odklad provádění rozhodnutí Rady 2010/787/EU ze dne 10. prosince 2010 o státní podpoře k usnadnění uzavírání nekonkurenceschopných uhelných dolů (Úř. věst. L 336, s. 24) a podpůrně návrh na odklad provádění tohoto rozhodnutí.

Výrok

Výrok

1) Návrh na předběžné opatření se zamítá.

2) O nákladech řízení bude rozhodnuto později.