2003R1788 — HU — 01.04.2008 — 005.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS 1788/2003/EK RENDELETE

(2003. szeptember 29.)

a tej- és tejtermékágazatban illeték megállapításáról

(HL L 270, 21.10.2003, p.123)

hatályon kívül helyezte:

 

 

Hivatalos Lap

Szám

Oldal

Dátum

 

A Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.)

L 299

1

16.11.2007