2003R1788 — ET — 01.04.2008 — 005.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1788/2003,

29. september 2003,

millega kehtestatakse tasu piima- ja piimatootesektoris

(EÜT L 270, 21.10.2003, p.123)

kehtetuks tunnistatud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

nr

lehekülg

kuupäev

 

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1234/2007, 22. oktoober 2007,

L 299

1

16.11.2007