14.3.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 98/63


2016 m. sausio 28 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Goch/Taryba

(Byla F-21/13) (1)

(2016/C 098/83)

Proceso kalba: prancūzų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 156, 2013 6 1, p. 55.