Účastníci řízení
Odůvodnění rozsudku
Výrok

Účastníci řízení

Ve věci C‑313/10,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Landesarbeitsgericht Köln (Německo) ze dne 13. dubna 2010, došlým Soudnímu dvoru dne 29. června 2010, v řízení

Land Nordrhein-Westfalen

proti

Sylvii Jansen,

PŘEDSEDA DRUHÉHO SENÁTU SOUDNÍHO DVORA,

po vyslechnutí generálního advokáta N. Jääskinena,

vydává toto

Usnesení

Odůvodnění rozsudku

1. Dopisem ze dne 6. října 2011, došlým kanceláři Soudního dvora dne 13. října 2011, Landesarbeitsgericht Köln (zemský pracovní soud v Kolíně nad Rýnem) Soudnímu dvoru oznámil, že se spor v původním řízení stal bezpředmětným, a tudíž bere svou žádost o rozhodnutí o předběžné otázce zpět.

2. Za těchto podmínek je třeba nařídit vyškrtnutí projednávané věci z rejstříku Soudního dvora.

3. Vzhledem k tomu, že toto řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před vnitrostátním soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření účastníků řízení se nenahrazují.

Výrok

Z těchto důvodů předseda druhého senátu Soudního dvora rozhodl takto:

Věc C‑313/10 se vyškrtává z rejstříku Soudního dvora.

V Lucemburku dne 25. října 2011.