23.10.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 288/49


Beroep ingesteld op 23 augustus 2010 — Hartmann/BHIM — Mölnlycke Health Care (MESILETTE)

(Zaak T-342/10)

()

2010/C 288/92

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Paul Hartmann AG (Heidenheim, Duitsland) (vertegenwoordiger: N. Aicher, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Mölnlycke Health Care AB (Göteborg, Zweden)

Conclusies

de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 20 mei 2010 in zaak R 1222/2009-2 vernietigen;

het Bureau verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Aanvrager van het gemeenschapsmerk: de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Betrokken gemeenschapsmerk: het woordmerk „MESILETTE” voor waren van klasse 5 — aanvraag nr. 6494025

Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure: verzoekster

Oppositiemerk of -teken: Duitse merkinschrijving nr. 1033551 van het woordmerk „MEDINETTE” voor waren van klasse 25; internationale merkinschrijving nr. 486204 van het woordmerk „MEDINETTE” voor waren van klasse 25

Beslissing van de oppositieafdeling: afwijzing van de oppositie

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. (EG) nr. 207/2009, aangezien de kamer van beroep het gevaar voor verwarring, inzonderheid de overeenstemming tussen de tekens, onjuist heeft beoordeeld.