18.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 136/44


A Törvényszék 2016. február 15-i végzése – Gascogne Sack Deutschland és Gascogne kontra Európai Unió

(T-843/14. sz. ügy) (1)

(2016/C 136/62)

Az eljárás nyelve: francia

A harmadik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 56., 2015.2.16.