2003R1702 — HU — 10.09.2012 — 006.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG 1702/2003/EK RENDELETE

(2003. szeptember 24.)

légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

(HL L 243, 27.9.2003, p.6)

hatályon kívül helyezte:

 

 

Hivatalos Lap

Szám

Oldal

Dátum

 

A Bizottság 748/2012/EU rendelete (2012. augusztus 3.)

L 224

1

21.8.2012