12.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 138/33


Tožba, vložena 10. februarja 2012 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-16/12)

2012/C 138/76

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: P. Nelissen Grade in G. Leblanc, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, s katero je bilo enostransko odločeno o razporeditvi tožeče stranke.

Predlogi tožeče stranke

Odločba o razporeditvi OPI z dne 1. februarja 2012, s katero je bila tožeča stranka razporejena v enoto D5 namesto v enoto A4, naj se razglasi za nično;

Komisiji naj se naloži, da tožeči stranki plača 3 000 EUR iz naslova nepremoženjske škode;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.