12.5.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 138/33


Acțiune introdusă la 10 februarie 2012 — ZZ/Comisia

(Cauza F-16/12)

2012/C 138/76

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: P. Nelissen Grade și G. Leblanc, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de a schimba în mod unilateral repartizarea reclamantului.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei de repartizare a AIN din 1 februarie 2012 prin care reclamantul a fost repartizat în unitatea D5 în loc de unitatea A4;

obligarea Comisiei la plata către reclamant a sumei de 3 000 euro cu titlu de prejudiciu moral;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.