12.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 138/33


2012. február 10-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

(F-16/12. sz. ügy)

2012/C 138/76

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselők: P. Nelissen Grade és G. Leblanc ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperes beosztását egyoldalúan megváltoztató határozat megsemmisítése

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2012. február 1-jei határozatát, amely a felperest az A4 egység helyett a D5 egységbe osztja be;

kötelezze a Bizottságot, hogy nem vagyoni kár jogcímén fizessen meg a felperesnek 3 000 eurót;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.