26.10.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 313/2


Verkiezing van de president van het Gerecht

2013/C 313/02

Tijdens hun vergadering van 16 september 2013 hebben de rechters van het Gerecht overeenkomstig artikel 7 van het Reglement voor de procesvoering rechter Marc Jaeger tot president van het Gerecht verkozen voor de periode van 16 september 2013 tot en met 31 augustus 2016.