Subject of the case
Izrek

Subject of the case

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 23. septembra 2009 (zadeva R 397/2009-1) glede zahteve za registracijo besednega znaka KOMPRESSOR PLUS kot znamke Skupnosti.

Podatki o zadevi

>lt>17

Izrek

Izrek

1. Tožba se zavrne.

2. LG Electronics, Inc. se naloži plačilo stroškov.