Onderwerp
Dictum

Onderwerp

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 23 september 2009 (zaak R 397/2009‑1) inzake een aanvraag tot inschrijving van het woordteken KOMPRESSOR PLUS als gemeenschapsmerk

Gegevens betreffende de zaak

>lt>17

Dictum

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) LG Electronics Inc. wordt verwezen in de kosten.