Sagens genstand
Afgørelse

Sagens genstand

Angående

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 23. september 2009 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (sag R 397/2009-1) vedrørende en ansøgning om registrering af ordmærket KOMPRESSOR PLUS som EF-varemærke.

Oplysninger vedrørende sagen

>lt>17

Afgørelse

Konklusion

1) Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2) LG Electronics, Inc. betaler sagens omkostninger.