Subject of the case
Výrok

Subject of the case

Předmět

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 23. září 2009 (věc R 397/2009-1), týkajícímu se přihlášky slovního označení KOMPRESSOR PLUS jako ochranné známky Společenství

Údaje týkající se věci

>lt>17

Výrok

Výrok

1) Žaloba se zamítá.

2) Společnost LG Electronics, Inc. ponese náklady řízení.