23.3.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 86/30


28. detsembril 2012 esitatud hagi — ZZ versus EEA

(Kohtuasi F-162/12)

2013/C 86/51

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid S. Orlandi, J.-N. Louis ja D. Abreu Caldas)

Kostja: Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus ennistada hageja pärast haiguspuhkust tööle alates kuupäevast, mil arstliku arvamuse kohaselt oli ta taas töövõimeline.

Hageja nõuded

tühistada tagasilükkav otsus, mille lepinguid sõlmiv asutus 20. septembril 2012 vaidlustas 21. mai 2012. aasta taotluse peale, millega paluti tühistada 21 veebruari 2012. aasta otsus ennistada ta tööle alates 24. jaanuarist 2012 pärast haiguspuhkuselt naasmist,

mõista kohtukulud välja kostjalt.