23.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 86/30


Žaloba podaná dne 28. prosince 2012 — ZZ v. EEA

(Věc F-162/12)

2013/C 86/51

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: S. Orlandi, J.-N. Louis a D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Evropská agentura pro životní prostředí

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí přijmout žalobce po volnu z důvodu nemoci zpět do služebního poměru po dni, ke kterému byl podle lékařských posudků způsobilý k práci.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí ze dne 20. září 2012, kterým orgán oprávněný k uzavírání pracovních smluv zamítl stížnost ze dne 21. května 2012, která zněla na zrušení rozhodnutí ze dne 21. února 2012 o přijetí žalobce zpět do služebního poměru dne 24. ledna 2012 po volnu z důvodu nemoci;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.