17.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 370/10


A Bíróság (harmadik tanács) 2011. október 27-i ítélete — Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd kontra az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság, IML Industria Meccanica Lombarda Srl

(C-511/09. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés - Dömping - A Kínai Népköztársaságból származó emelőkaros gyorsfűzők behozatala - 1136/2006/EK rendelet - Dömpingkülönbözet meghatározása - A rendes érték és az exportár közötti összehasonlítás - 384/96/EK rendelet - A 384/96/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdésének a) pontja és (10) bekezdése)

2011/C 370/14

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd (képviselő: P. Bentley QC)

A többi fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: J.-P. Hix és B. Driessen meghatalmazottak, G. Berrisch Rechtsanwalt), Európai Bizottság (képviselők: H. van Vliet és C. Clyne meghatalmazottak), IML Industria Meccanica Lombarda Srl (képviselő: R. Bierwagen Rechtsanwalt)

Tárgy

Az Elsőfokú Bíróság (hetedik tanács) T-296/06. sz., Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd kontra az Európai Unió Tanácsa ügyben 2009. szeptember 23-án hozott, a Kínai Népköztársaságból származó emelőkaros gyorsfűzők behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló 2006. július 24-i 1136/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 205., 1. o.) részleges megsemmisítése iránti kérelmet elutasító ítélet ellen benyújtott fellebbezés — A dömpingkülönbözet meghatározása

Rendelkező rész

1.

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2.

A Bíróság a Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co. Ltd-t kötelezi a saját költségein túl az Európai Unió Tanácsa és az IML Industria Meccanica Lombarda Srl részéről felmerült költségek viselésére.

3.

Az Európai Bizottság maga viseli a saját költségeit.


(1)  HL C 37., 2010.2.13.