6.1.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 2/3


Vélemény a versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság dominant positions 2009. szeptember 28-i ülésén megfogalmazott véleménye – Ügyszám: COMP/39.416 – Hajóosztályozás

Előadó: Szlovákia

2010/C 2/03

1.

A tanácsadó bizottság osztja az Európai Bizottság által a tanácsadó bizottsággal 2009. szeptember 11-én közölt határozattervezetben megfogalmazott, a Szerződés 81. cikkének és az EGT-megállapodás 53. cikkének az IACS-határozatokkal való összeegyeztethetőségét illetően felmerült aggályokat.

2.

A tanácsadó bizottság egyetért a Bizottsággal abban, hogy az IACS által felajánlott kötelezettségvállalások megfelelőek, szükségesek és arányosak a Bizottság által a határozattervezetben kifejezett aggályok eloszlatásához.

3.

A tanácsadó bizottság egyetért a Bizottsággal abban, hogy az eljárást az 1/2003/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdése alapján hozott határozattal le lehet zárni.

4.

A tanácsadó bizottság egyetért a Bizottsággal abban, hogy – az IACS által felajánlott kötelezettségvállalások tükrében – a Bizottság részéről nincs szükség további intézkedésre, az 1/2003/EK rendelet 9. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül.

5.

A tanácsadó bizottság javasolja véleményének az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét.