15.5.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 126/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 409/2012 AL CONSILIULUI

din 14 mai 2012

de suspendare a aplicării anumitor măsuri restrictive prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 194/2008 de reînnoire și de întărire a măsurilor restrictive instituite împotriva Birmaniei/Myanmar

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2012/225/PESC a Consiliului din 26 aprilie 2012 de modificare a Deciziei 2010/232/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva Birmaniei/Myanmar (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 194/2008 al Consiliului (2) dispune anumite măsuri, inclusiv restricții privind anumite importuri din Birmania/Myanmar și exporturi către aceasta, înghețarea fondurilor și resurselor economice ale anumitor persoane și entități, precum și restricții privind finanțarea anumitor întreprinderi.

(2)

Ca răspuns la evoluțiile recente din Birmania/Myanmar, Decizia 2012/225/PESC a modificat Decizia 2010/232/PESC (3) pentru a dispune suspendarea, până la 30 aprilie 2013, a tuturor măsurilor restrictive, cu excepția embargoului asupra armelor și a embargoului asupra echipamentelor care ar putea fi folosite pentru represiunea internă.

(3)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 194/2008 ar trebui modificat în consecință, pentru a suspenda aplicarea majorității măsurilor restrictive.

(4)

Suspendarea înghețării fondurilor și resurselor economice ar trebui înțeleasă ca permițând, fără autorizație prealabilă din partea autorităților competente, eliberarea fondurilor și resurselor economice care au fost înghețate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 194/2008,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se suspendă până la 30 aprilie 2013 măsurile menționate la articolele 2, 3, 5 și 6, la articolul 7 alineatul (3), la articolul 8, la articolul 9 alineatul (2), la articolele 11, 12 și 13 și la articolul 15 alineatele (2)-(8) din Regulamentul (CE) nr. 194/2008.

În măsura în care face trimitere la articolul 7 alineatul (3), se suspendă până la 30 aprilie 2013 articolul 7 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 194/2008.

Articolul 2

Persoanele enumerate în anexă se elimină de pe lista persoanelor din partea J a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 194/2008.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 mai 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 115, 27.4.2012, p. 25.

(2)  JO L 66, 10.3.2008, p. 1.

(3)  JO L 105, 27.4.2010, p. 22.


ANEXĂ

PERSOANELE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2

1.

Thidar Zaw

2.

Pye Phyo Tay Za

3.

Ohn

4.

Shwe Shwe Lin

5.

Nan Than Htwe alias Nan Than Htay

6.

Nang Lang Kham alias Nan Lan Khan

7.

Lo Hsing-han

8.

San San Kywe

9.

Nandar Hlaing

10.

Aye Aye Maw

11.

Nan Mauk Loung Sai alias Nang Mauk Lao Hsai

12.

Than Than Nwe

13.

Nay Soe

14.

Theint Theint Soe

15.

Sabai Myaing

16.

Htin Htut

17.

Htay Htay Khine (Khaing)

18.

Sandar Tun

19.

Aung Zaw Naing

20.

Mi Mi Khaing

21.

Moe Mya Mya

22.

Thurane Aung alias Christopher Aung, Thurein Aung

23.

Khin Phyone

24.

Nyunt Nyunt Oo

25.

Myint Myint Aye

26.

Min Thein alias Ko Pauk

27.

Tin Tin Latt

28.

Wut Yi Oo

29.

Capitain Htun Zaw Win

30.

Yin Thu Aye

31.

Yi Phone Zaw