20.8.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 225/11


Razpis za zbiranje predlogov v okviru sedmega okvirnega programa Euratom za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja

2010/C 225/08

Objavi se razpis za zbiranje predlogov v okviru sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (2007–2011).

Poziva se k predložitvi predlogov za naslednji razpis. Rok za oddajo in razpisana sredstva so navedeni v razpisu, ki je objavljen na spletni strani CORDIS.

Delovni program Euratom

Naslov razpisa: Jedrska cepitev in zaščita pred sevanjem

Identifikacijska oznaka razpisa: FP7-Fission-2011

Ta razpis za zbiranje predlogov se nanaša na delovni program, sprejet s Sklepom Komisije C(2010) 5704 z dne 20. avgusta 2010.

Podrobnejše informacije o razpisu, delovni program in navodila za vlagatelje glede oddaje predlogov so na voljo na spletni strani CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ & Participant Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/