20.8.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 225/11


Tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse seitsmenda raamprogrammi kohane projektikonkurss

2010/C 225/08

Teatatakse, et on välja kuulutatud tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007–2011) kohane projektikonkurss.

Taotlusi oodatakse allpool nimetatud konkursile. Taotluste esitamise tähtaeg ja eelarve on esitatud konkursikutses, mis on avaldatud CORDISe veebisaidil.

Euratomi tööprogramm

Konkursikutse nimetus: Tuuma lõhustumine ja kiirguskaitse

Konkursikutse tunnus: FP7-Fission-2011

Konkursikutse on seotud komisjoni 20. augusti 2010. aasta otsusega K(2010) 5704 vastuvõetud tööprogrammiga.

Konkursi eeskirjad, tööprogramm ja taotluste esitamise juhised on kättesaadavad CORDISe veebisaidil http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ & Participant Portal http://ec.europa.eu/research/participants/portal/