20.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 225/11


Výzva k předkládání návrhů v rámci sedmého rámcového programu Euratomu v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy

2010/C 225/08

Oznamuje se zahájení výzvy k předkládání návrhů v rámci sedmého rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy (2007 až 2011).

Návrhy se týkají následující výzvy. Lhůta pro předkládání návrhů a rozpočtové prostředky jsou uvedeny ve výzvě, které je zveřejněna na internetové stránce CORDIS.

Pracovní program Euratom

Název výzvy: Jaderné štěpení a radiační ochrana

Identifikátor výzvy: FP7-Fission-2011

Tato výzva k předkládání návrhů se vztahuje k pracovnímu programu přijatému rozhodnutím Komise K(2010) 5704 ze dne 20. srpna 2010.

Informace o prováděcích pravidlech k výzvě, pracovní program a pokyny pro žadatele týkající se způsobu předkládání návrhů jsou k dispozici na internetové stránce CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ & Participant Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/