Afgørelse

Afgørelse

Artikel 3, stk . 2, andet afsnit, 2 . tankestreg, i Raadets forordning nr . 2967/76 er ikke til hinder for en national ordning, som forbyder, at varepartier, fra hvilke der er udtaget en vareproeve, bringes paa markedet, foer kontrolproceduren er afsluttet . Suspensionsperioden maa dog ikke vare laengere, end det er noedvendigt for at gennemfoere en effektiv kontrol .