24.9.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 282/29


Acțiune introdusă la 5 iulie 2011 — Diadikasia Symbouloi Epicheiriseon/Comisia și alții

(Cauza T-369/11)

2011/C 282/59

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Diadikasia Symbouloi Epicheiriseon AE (Chalandri, Grecia) (reprezentant: A. Krystallidis, avocat)

Pârâte: Comisia Europeană, Delegația Uniunii Europene în Turcia (Ankara, Turcia) și Central Finance & Contracts Unit (CFCU) (Ankara)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

Acordarea de despăgubiri pentru prejudiciul suferit de reclamantă ca urmare a deciziei pretins nelegale adoptate de una dintre pârâte (Delegația Uniunii Europene în Turcia) din 5 aprilie 2011 (și a tuturor deciziilor ulterioare) de anulare a atribuirii cererii de ofertă: „Extinderea rețelei de centre de afaceri turco-europene în Sivas, în Antalya, în Batman și în Van — Europe Aid/128621/D/SER/TR” în favoarea consorțiului (1) pentru motivul unei presupuse „declarații false”;

obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă șase motive.

1.

Primul motiv întemeiat pe

atingerea adusă de pârâte încrederii legitime a reclamantei, încălcând articolul 10 din Codul european de bună conduită administrativă, prin faptul că acestea au anulat în mod inopinat decizia de a atribui consorțiului proiectul în cauză pentru motivul unei presupuse „declarații false”;

2.

Al doilea motiv întemeiat pe

încălcarea de către pârâte a principiului general al securității juridice și a articolului 4 din Codul european de bună conduită administrativă, prin faptul că au acuzat-o pe reclamantă că a făcut o declarație falsă, fără a identifica în prealabil niciunul dintre documentele prezentate ca fiind false;

3.

Al treilea motiv întemeiat pe

încălcarea de către pârâte a dreptului reclamantei de a fi ascultată, prin neinformarea acesteia cu privire la intenția lor de a anula atribuirea, încălcând articolul 16 din Codul european de bună conduită administrativă;

4.

Al patrulea motiv întemeiat pe

nemotivarea de către pârâte cu privire la documentele despre care se pretinde că ar fi fost falsificate de reclamantă, încălcând articolul 18 din Codul european de bună conduită administrativă;

5.

Al cincilea motiv întemeiat pe

neinformarea reclamantei de către pârâte cu privire la acțiunile în justiție disponibile împotriva deciziei adoptate în ceea ce o privește, încălcând articolele 11 și 19 din Codul european de bună conduită administrativă;

6.

Al șaselea motiv întemeiat pe

abuzul comis de pârâte în ceea ce privește puterea lor de apreciere a faptelor care le sunt prezentate și, prin urmare, abuzul lor de putere în sensul că motivele prezentate de autoritatea contractantă ar fi putut fi utilizate doar pentru a descalifica o ofertă în cursul procedurii de cerere de ofertă, pentru motivul că aceasta nu îndeplinea criteriile de evaluare, iar nu ulterior atribuirii contractului.


(1)  „DIADIKASIA BUSINESS CONSULTANTS S. A. (GR) — WYG INTERNATIONAL LTD (UK) — DELEEUW INTERNATIONAL LTD (TR) — CYBERPARK (TR)”