10.8.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 215/12


ADMINISTRATIVA KOMMISSIONEN FÖR SAMORDNING AV DE SOCIALA TRYGGHETSSYSTEMEN

2010/C 215/05

I de årliga genomsnittliga kostnaderna beaktas inte den minskning på 20 % som föreskrivs i artiklarna 94.2 och 95.2 i rådets förordning (EEG) nr 574/72 (1).

De månatliga nettokostnaderna har räknats ned med 20 %.

GENOMSNITTLIGA KOSTNADER FÖR VÅRDFÖRMÅNER – 2006

I.   Tillämpning av artikel 94 i förordning (EEG) nr 574/72

De belopp som ska återbetalas för vårdförmåner utgivna under 2006 till familjemedlemmar i enlighet med artikel 19.2 i förordning (EEG) nr 1408/71 (2) kommer att fastställas på grundval av följande genomsnittliga kostnader:

 

Årliga

Månatliga netto

Cypern

692,84 EUR

46,19 EUR

Slovakien (per person)

Arbetstagares familjemedlemmar under 65 år

Pensionstagare under 65 år

Pensionstagares familjemedlemmar under 65 år

10 750,93 SKK

716,73 SKK

23,79 EUR

II.   Tillämpning av artikel 95 i förordning (EEG) nr 574/72

De belopp som ska återbetalas för vårdförmåner utgivna under 2006 i enlighet med artiklarna 28 och 28a i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 kommer att fastställas på grundval av följande genomsnittliga kostnader (endast per person från 2002):

 

Årliga

Månatliga netto

Cypern

937,96 EUR

62,53 EUR

Slovakien (per person)

Arbetstagares familjemedlemmar som fyllt 65 år

Pensionstagare som fyllt 65 år

Pensionstagares familjemedlemmar som fyllt 65 år

32 439,85 SKK

2 162,66 SKK

71,79 EUR

ENOMSNITTLIGA KOSTNADER FÖR VÅRDFÖRMÅNER – 2007

I.   Tillämpning av artikel 94 i förordning (EEG) nr 574/72

De belopp som ska återbetalas för vårdförmåner utgivna under 2007 till familjemedlemmar i enlighet med artikel 19.2 i förordning (EEG) nr 1408/71 (3) kommer att fastställas på grundval av följande genomsnittliga kostnader:

 

Årliga

Månatliga netto

Grekland

1 133,60 EUR

75,57 EUR

Slovakien (per person)

Arbetstagares familjemedlemmar under 65 år

Pensionstagare under 65 år

Pensionstagares familjemedlemmar under 65 år

11 930,05 SKK

795,34 SKK

26,40 EUR

II.   Tillämpning av artikel 95 i förordning (EEG) nr 574/72

De belopp som ska återbetalas för vårdförmåner utgivna under 2007 i enlighet med artiklarna 28 och 28a i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 kommer att fastställas på grundval av följande genomsnittliga kostnader (endast per person från 2002):

 

Årliga

Månatliga netto

Grekland

2 351,64 EUR

156,78 EUR

Slovakien (per person)

Arbetstagares familjemedlemmar som fyllt 65 år

Pensionstagare som fyllt 65 år

Pensionstagares familjemedlemmar som fyllt 65 år

36 116,85 SKK

2 407,79 SKK

79,92 EUR

GENOMSNITTLIGA KOSTNADER FÖR VÅRDFÖRMÅNER – 2008

I.   Tillämpning av artikel 94 i förordning (EEG) nr 574/72

De belopp som ska återbetalas för vårdförmåner utgivna under 2008 till familjemedlemmar i enlighet med artikel 19.2 i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 kommer att fastställas på grundval av följande genomsnittliga kostnader:

 

Årliga

Månatliga netto

Belgien

1 548,54 EUR

103,24 EUR

Tyskland (per person – per familjemedlem till arbetstagare)

1 239,11 EUR

82,61 EUR

Italien

2 396,74 EUR

159,78 EUR

Luxemburg

2 728,98 EUR

181,93 EUR

Portugal

1 007,19 EUR

67,15 EUR

II.   Tillämpning av artikel 95 i förordning (EEG) nr 574/72

De belopp som ska återbetalas för vårdförmåner utgivna under 2008 i enlighet med artiklarna 28 och 28a i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 kommer att fastställas på grundval av följande genomsnittliga kostnader (endast per person från 2002):

 

Årliga

Månatliga netto

Belgien

5 062,62 EUR

337,51 EUR

Tyskland

4 763,07 EUR

317,54 EUR

Italien

2 820,44 EUR

188,03 EUR

Luxemburg

8 626,24 EUR

575,08 EUR

Portugal

1 894,94 EUR

126,33 EUR


(1)  EGT L 74, 27.3.1972, s. 1.

(2)  EGT L 149, 5.7.1971, s. 2.

(3)  Se fotnot 2.