10.8.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 215/12


UPRAVNA KOMISIJA ZA USKLAJEVANJE SISTEMOV SOCIALNE VARNOSTI

2010/C 215/05

V povprečnih letnih stroških ni upoštevano znižanje za 20 % iz člena 94(2) in člena (95)2 Uredbe Sveta (EGS) št. 574/72 (1).

Povprečni mesečni neto stroški so bili znižani za 20 %.

POVPREČNI STROŠKI STORITEV – 2006

I.   Uporaba člena 94 Uredbe (EGS) št. 574/72

Zneski, ki se povrnejo za storitve, zagotovljene družinskim članom v letu 2006, kakor je navedeno v členu 19(2) Uredbe (EGS) št. 1408/71 (2), bodo določeni na podlagi naslednjih povprečnih stroškov:

 

Letni

Neto mesečni

Ciper

692,84 EUR

46,19 EUR

Slovaška (na prebivalca)

družinski člani delavcev, mlajši od 65 let

upokojenci, mlajši od 65 let

družinski člani upokojencev, mlajši od 65 let

10 750,93 SKK

716,73 SKK

23,79 EUR

II.   Uporaba člena 95 Uredbe (EGS) št. 574/72

Zneski, ki se povrnejo za storitve, zagotovljene v letu 2006, v skladu s členoma 28 in 28a Uredbe (EGS) št. 1408/71, bodo določeni na podlagi naslednjih povprečnih stroškov (od leta 2002 samo na prebivalca ):

 

Letni

Neto mesečni

Ciper

937,96 EUR

62,53 EUR

Slovaška (na prebivalca)

družinski člani delavcev, stari 65 let in več

upokojenci, stari 65 let in več

družinski člani upokojencev, stari 65 let in več

32 439,85 SKK

2 162,66 SKK

71,79 EUR

POVPREČNI STROŠKI STORITEV – 2007

I.   Uporaba člena 94 Uredbe (EGS) št. 574/72

Zneski, ki se povrnejo za storitve, zagotovljene družinskim članom v letu 2007, kakor je navedeno v členu 19(2) Uredbe (EGS) št. 1408/71 (3), bodo določeni na podlagi naslednjih povprečnih stroškov:

 

Letni

Neto mesečni

Grčija

1 133,60 EUR

75,57 EUR

Slovaška (na prebivalca)

družinski člani delavcev, mlajši od 65 let

upokojenci, mlajši od 65 let

družinski člani upokojencev, mlajši od 65 let

11 930,05 SKK

795,34 SKK

26,40 EUR

II.   Uporaba člena 95 Uredbe (EGS) št. 574/72

Zneski, ki se povrnejo za storitve, zagotovljene v letu 2007, v skladu s členoma 28 in 28a Uredbe (EGS) št. 1408/71, bodo določeni na podlagi naslednjih povprečnih stroškov (od leta 2002 samo na prebivalca ):

 

Letni

Neto mesečni

Grčija

2 351,64 EUR

156,78 EUR

Slovaška (na prebivalca)

družinski člani delavcev, stari 65 let in več

upokojenci, stari 65 let in več

družinski člani upokojencev, stari 65 let in več

36 116,85 SKK

2 407,79 SKK

79,92 EUR

POVPREČNI STROŠKI STORITEV – 2008

I.   Uporaba člena 94 Uredbe (EGS) št. 574/72

Zneski, ki se povrnejo za storitve, zagotovljene družinskim članom v letu 2008, kakor je navedeno v členu 19(2) Uredbe (EGS) št. 1408/71, bodo določeni na podlagi naslednjih povprečnih stroškov:

 

Letni

Neto mesečni

Belgija

1 548,54 EUR

103,24 EUR

Nemčija (na prebivalca – na družinskega člana delavca)

1 239,11 EUR

82,61 EUR

Italija

2 396,74 EUR

159,78 EUR

Luksemburg

2 728,98 EUR

181,93 EUR

Portugalska

1 007,19 EUR

67,15 EUR

II.   Uporaba člena 95 Uredbe (EGS) št. 574/72

Zneski, ki se povrnejo za storitve, zagotovljene v letu 2008, v skladu s členoma 28 in 28a Uredbe (EGS) št. 1408/71, bodo določeni na podlagi naslednjih povprečnih stroškov (od leta 2002 samo na prebivalca ):

 

Letni

Neto mesečni

Belgija

5 062,62 EUR

337,51 EUR

Nemčija

4 763,07 EUR

317,54 EUR

Italija

2 820,44 EUR

188,03 EUR

Luksemburg

8 626,24 EUR

575,08 EUR

Portugalska

1 894,94 EUR

126,33 EUR


(1)  UL L 74, 27.3.1972, str. 1.

(2)  UL L 149, 5.7.1971, str. 2.

(3)  Prim. opombo 2.