10.8.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 215/12


SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMŲ KOORDINAVIMO ADMINISTRACINĖ KOMISIJA

2010/C 215/05

Metinėms vidutinėms išlaidoms nepritaikytas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 574/72 (1) 94 straipsnio 2 dalyje ir 95 straipsnio 2 dalyje numatytas 20 proc. sumažinimas.

Grynosios mėnesio vidutinės išlaidos buvo sumažintos 20 proc.

VIDUTINĖS IŠMOKŲ NATŪRA IŠLAIDOS – 2006 m.

I.   Reglamento (EEB) Nr. 574/72 94 straipsnio taikymas

Atlygintinos išmokų natūra, suteiktų 2006 m. šeimos nariams, kaip nurodyta Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 (2) 19 straipsnio 2 dalyje, sumos bus nustatomos remiantis šiomis vidutinėmis išlaidomis:

 

Per metus

Grynosios per mėnesį

Kipras

692,84 EUR

46,19 EUR

Slovakija (vienam asmeniui)

Darbuotojo šeimos nariams iki 65 metų

Pensininkams iki 65 metų

Pensininkų šeimos nariams iki 65 metų

10 750,93 SKK

716,73 SKK

23,79 EUR

II.   Reglamento (EEB) Nr. 574/72 95 straipsnio taikymas

Atlygintinos išmokų natūra, suteiktų 2006 m. pagal Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 28 ir 28a straipsnius, sumos bus nustatomos remiantis tokiomis vidutinėmis išlaidomis (nuo 2002 m. tik vienam asmeniui ):

 

Per metus

Grynosios per mėnesį

Kipras

937,96 EUR

62,53 EUR

Slovakija (vienam asmeniui)

Darbuotojo šeimos nariams 65 m. amžiaus ir vyresniems

65 metų ir vyresniems pensininkams

Pensininkų šeimos nariams 65 m. amžiaus ir vyresniems

32 439,85 SKK

2 162,66 SKK

71,79 EUR

VIDUTINĖS IŠMOKŲ NATŪRA IŠLAIDOS – 2007 m.

I.   Reglamento (EEB) Nr. 574/72 94 straipsnio taikymas

Atlygintinos išmokų natūra, suteiktų 2007 m. šeimos nariams, kaip nurodyta Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 (3) 19 straipsnio 2 dalyje, sumos bus nustatomos remiantis šiomis vidutinėmis išlaidomis:

 

Per metus

Grynosios per mėnesį

Graikija

1 133,60 EUR

75,57 EUR

Slovakija (vienam asmeniui)

Darbuotojo šeimos nariams iki 65 metų

Pensininkams iki 65 metų

Pensininkų šeimos nariams iki 65 metų

11 930,05 SKK

795,34 SKK

26,40 EUR

II.   Reglamento (EEB) Nr. 574/72 95 straipsnio taikymas

Atlygintinos išmokų natūra, suteiktų 2007 m. pagal Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 28 ir 28a straipsnius, sumos bus nustatomos remiantis tokiomis vidutinėmis išlaidomis (nuo 2002 m. tik vienam asmeniui ):

 

Per metus

Grynosios per mėnesį

Graikija

2 351,64 EUR

156,78 EUR

Slovakija (vienam asmeniui)

Darbuotojo šeimos nariams 65 m. amžiaus ir vyresniems

65 metų ir vyresniems pensininkams

Pensininkų šeimos nariams 65 m. amžiaus ir vyresniems

36 116,85 SKK

2 407,79 SKK

79,92 EUR

VIDUTINĖS IŠMOKŲ NATŪRA IŠLAIDOS – 2008 m.

I.   Reglamento (EEB) Nr. 574/72 94 straipsnio taikymas

Atlygintinos išmokų natūra, suteiktų 2008 m. šeimos nariams, nurodytiems Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 19 straipsnio 2 dalyje, sumos bus nustatomos remiantis tokiomis vidutinėmis išlaidomis:

 

Per metus

Grynosios per mėnesį

Belgija

1 548,54 EUR

103,24 EUR

Vokietija (vienam asmeniui – vienam darbuotojo šeimos nariui)

1 239,11 EUR

82,61 EUR

Italija

2 396,74 EUR

159,78 EUR

Liuksemburgas

2 728,98 EUR

181,93 EUR

Portugalija

1 007,19 EUR

67,15 EUR

II.   Reglamento (EEB) Nr. 574/72 95 straipsnio taikymas

Atlygintinos išmokų natūra, suteiktų 2008 m. pagal Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 28 ir 28a straipsnius, sumos bus nustatomos remiantis tokiomis vidutinėmis išlaidomis (nuo 2002 m. tik vienam asmeniui ):

 

Per metus

Grynosios per mėnesį

Belgija

5 062,62 EUR

337,51 EUR

Vokietija

4 763,07 EUR

317,54 EUR

Italija

2 820,44 EUR

188,03 EUR

Liuksemburgas

8 626,24 EUR

575,08 EUR

Portugalija

1 894,94 EUR

126,33 EUR


(1)  OL L 74, 1972 3 27, p. 1.

(2)  OL L 149, 1971 7 5, p. 2.

(3)  Žr. 2 išnašą.