10.8.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 215/12


SOTSIAALKINDLUSTUSSÜSTEEMIDE KOOSKÕLASTAMISE HALDUSKOMISJON

2010/C 215/05

Keskmiste aastakulude puhul ei võeta arvesse nõukogu määruse (EMÜ) nr 574/72 (1) artikli 94 lõikes 2 ja artikli 95 lõikes 2 sätestatud 20 % vähendust.

Kuu keskmisi netokulusid on vähendatud 20 %.

MITTERAHALISTE HÜVITISTE KESKMISED KULUD 2006. AASTAL

I.   Määruse (EMÜ) nr 574/72 artikli 94 kohaldamine

Määruse (EMÜ) nr 1408/71 (2) artikli 19 lõike 2 kohaselt pereliikmetele 2006. aastal antud mitterahaliste hüvitiste tagasimakstavad summad määratakse kindlaks järgmiste keskmiste kulude alusel:

 

Aastane

Igakuine netokulu

Küpros

692,84 EUR

46,19 EUR

Slovakkia (inimese kohta)

Töötajate pereliikmed, kes on nooremad kui 65 eluaastat

Alla 65aastased pensionärid

Pensionäride pereliikmed, kes on nooremad kui 65 eluaastat

10 750,93 SKK

716,73 SKK

23,79 EUR

II.   Määruse (EMÜ) nr 574/72 artikli 95 kohaldamine

Määruse (EMÜ) nr 1408/71 artiklite 28 ja 28a kohaselt 2006. aastal antud mitterahaliste hüvitiste tagasimakstavad summad määratakse kindlaks järgmiste keskmiste kulude alusel (üksnes inimese kohta alates 2002. aastast):

 

Aastane

Igakuine netokulu

Küpros

937,96 EUR

62,53 EUR

Slovakkia (inimese kohta)

Töötajate pereliikmed, kes on 65aastased või vanemad

Pensionärid, kes on 65aastased või vanemad

Pensionäride pereliikmed, kes on 65aastased või vanemad

32 439,85 SKK

2 162,66 SKK

71,79 EUR

MITTERAHALISTE HÜVITISTE KESKMISED KULUD 2007. AASTAL

I.   Määruse (EMÜ) nr 574/72 artikli 94 kohaldamine

Määruse (EMÜ) nr 1408/71 (3) artikli 19 lõike 2 kohaselt pereliikmetele 2007. aastal antud mitterahaliste hüvitiste tagasimakstavad summad määratakse kindlaks järgmiste keskmiste kulude alusel:

 

Aastane

Igakuine netokulu

Kreeka

1 133,60 EUR

75,57 EUR

Slovakkia (inimese kohta)

Töötajate pereliikmed, kes on nooremad kui 65 eluaastat

Alla 65aastased pensionärid

Pensionäride pereliikmed, kes on nooremad kui 65 eluaastat

11 930,05 SKK

795,34 SKK

26,40 EUR

II.   Määruse (EMÜ) nr 574/72 artikli 95 kohaldamine

Määruse (EMÜ) nr 1408/71 artiklite 28 ja 28a kohaselt 2007. aastal antud mitterahaliste hüvitiste tagasimakstavad summad määratakse kindlaks järgmiste keskmiste kulude alusel (üksnes inimese kohta alates 2002. aastast):

 

Aastane

Igakuine netokulu

Kreeka

2 351,64 EUR

156,78 EUR

Slovakkia (inimese kohta)

Töötajate pereliikmed, kes on 65aastased või vanemad

Pensionärid, kes on 65aastased või vanemad

Pensionäride pereliikmed, kes on 65aastased või vanemad

36 116,85 SKK

2 407,79 SKK

79,92 EUR

MITTERAHALISTE HÜVITISTE KESKMISED KULUD 2008. AASTAL

I.   Määruse (EMÜ) nr 574/72 artikli 94 kohaldamine

Määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikli 19 lõike 2 kohaselt pereliikmetele 2008. aastal antud mitterahaliste hüvitiste tagasimakstavad summad määratakse kindlaks järgmiste keskmiste kulude alusel:

 

Aastane

Igakuine netokulu

Belgia

1 548,54 EUR

103,24 EUR

Saksamaa (inimese kohta – töötaja iga pereliikme kohta)

1 239,11 EUR

82,61 EUR

Itaalia

2 396,74 EUR

159,78 EUR

Luksemburg

2 728,98 EUR

181,93 EUR

Portugal

1 007,19 EUR

67,15 EUR

II.   Määruse (EMÜ) nr 574/72 artikli 95 kohaldamine

Määruse (EMÜ) nr 1408/71 artiklite 28 ja 28a kohaselt 2008. aastal antud mitterahaliste hüvitiste tagasimakstavad summad määratakse kindlaks järgmiste keskmiste kulude alusel (üksnes inimese kohta alates 2002. aastast):

 

Aastane

Igakuine netokulu

Belgia

5 062,62 EUR

337,51 EUR

Saksamaa

4 763,07 EUR

317,54 EUR

Itaalia

2 820,44 EUR

188,03 EUR

Luksemburg

8 626,24 EUR

575,08 EUR

Portugal

1 894,94 EUR

126,33 EUR


(1)  EÜT L 74, 27.3.1972, lk 1.

(2)  EÜT L 149, 5.7.1971, lk 2.

(3)  Vt joonealust märkust 2.