10.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 215/12


SPRÁVNÍ KOMISE PRO KOORDINACI SYSTÉMŮ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

2010/C 215/05

Roční průměrné náklady nezohledňují 20 % snížení podle čl. 94 odst. 2 a čl. 95 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 574/72 (1).

Čisté měsíční průměrné náklady byly sníženy o 20 %.

PRŮMĚRNÉ NÁKLADY NA VĚCNÉ DÁVKY – 2006

I.   Použití článku 94 nařízení (EHS) č. 574/72

Částky, které mají být nahrazeny s ohledem na věcné dávky poskytnuté v roce 2006 rodinným příslušníkům podle čl. 19 odst. 2 nařízení (EHS) č. 1408/71 (2), se stanoví na základě těchto průměrných nákladů:

 

Roční

Čisté měsíční

Kypr

692,84 EUR

46,19 EUR

Slovensko (na osobu)

Rodinní příslušníci pracovníků mladší 65 let

Důchodci mladší 65 let

Rodinní příslušníci důchodců mladší 65 let

10 750,93 SKK

716,73 SKK

23,79 EUR

II.   Použití článku 95 nařízení (EHS) č. 574/72

Částky, které mají být nahrazeny s ohledem na věcné dávky poskytnuté v roce 2006 podle článků 28 a 28a nařízení (EHS) č. 1408/71, se stanoví na základě těchto průměrných nákladů (od roku 2002 pouze na osobu ):

 

Roční

Čisté měsíční

Kypr

937,96 EUR

62,53 EUR

Slovensko (na osobu)

Rodinní příslušníci pracovníků ve věku 65 let a starší

Důchodci ve věku 65 let a starší

Rodinní příslušníci důchodců ve věku 65 let a starší

32 439,85 SKK

2 162,66 SKK

71,79 EUR

PRŮMĚRNÉ NÁKLADY NA VĚCNÉ DÁVKY – 2007

I.   Použití článku 94 nařízení (EHS) č. 574/72

Částky, které mají být nahrazeny s ohledem na věcné dávky poskytnuté v roce 2007 rodinným příslušníkům podle čl. 19 odst. 2 nařízení (EHS) č. 1408/71 (3), se stanoví na základě těchto průměrných nákladů:

 

Roční

Čisté měsíční

Řecko

1 133,60 EUR

75,57 EUR

Slovensko (na osobu)

Rodinní příslušníci pracovníků mladší 65 let

Důchodci mladší 65 let

Rodinní příslušníci důchodců mladší 65 let

11 930,05 SKK

795,34 SKK

26,40 EUR

II.   Použití článku 95 nařízení (EHS) č. 574/72

Částky, které mají být nahrazeny s ohledem na věcné dávky poskytnuté v roce 2007 podle článků 28 a 28a nařízení (EHS) č. 1408/71, se stanoví na základě těchto průměrných nákladů (od roku 2002 pouze na osobu ):

 

Roční

Čisté měsíční

Řecko

2 351,64 EUR

156,78 EUR

Slovensko (na osobu)

Rodinní příslušníci pracovníků ve věku 65 let a starší

Důchodci ve věku 65 let a starší

Rodinní příslušníci důchodců ve věku 65 let a starší

36 116,85 SKK

2 407,79 SKK

79,92 EUR

PRŮMĚRNÉ NÁKLADY NA VĚCNÉ DÁVKY – 2008

I.   Použití článku 94 nařízení (EHS) č. 574/72

Částky, které mají být nahrazeny s ohledem na věcné dávky poskytnuté v roce 2008 rodinným příslušníkům podle čl. 19 odst. 2 nařízení (EHS) č. 1408/71, se stanoví na základě těchto průměrných nákladů:

 

Roční

Čisté měsíční

Belgie

1 548,54 EUR

103,24 EUR

Německo (na osobu – rodinného příslušníka pracovníka)

1 239,11 EUR

82,61 EUR

Itálie

2 396,74 EUR

159,78 EUR

Lucembursko

2 728,98 EUR

181,93 EUR

Portugalsko

1 007,19 EUR

67,15 EUR

II.   Použití článku 95 nařízení (EHS) č. 574/72

Částky, které mají být nahrazeny s ohledem na věcné dávky poskytnuté v roce 2008 podle článků 28 a 28a nařízení (EHS) č. 1408/71, se stanoví na základě těchto průměrných nákladů (od roku 2002 pouze na osobu ):

 

Roční

Čisté měsíční

Belgie

5 062,62 EUR

337,51 EUR

Německo

4 763,07 EUR

317,54 EUR

Itálie

2 820,44 EUR

188,03 EUR

Lucembursko

8 626,24 EUR

575,08 EUR

Portugalsko

1 894,94 EUR

126,33 EUR


(1)  Úř. věst. L 74, 27.3.1972, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 149, 5.7.1971, s. 2.

(3)  Viz poznámka pod čarou 2.