8.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 64/27


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italija) 28. decembra 2007 – Sea s.r.l proti Commune di Ponte Nossa

(Zadeva C-573/07)

(2008/C 64/39)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italija)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Sea s.r.l.

Tožena stranka: Commune di Ponte Nossa

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je neposredna oddaja naročila za storitve zbiranja, prevoza in uničenja trdnih komunalnih odpadkov delniški družbi s 100-odstotnim javnim kapitalom in statutom, opredeljenim – za namene člena 113 zakonske uredbe št. 267 z dne 18. avgusta 2000 – tako, kot je navedeno v obrazložitvi, v skladu s pravom Skupnosti in zlasti s svobodo ustanavljanja oziroma svobodo opravljanja storitev, prepovedjo diskriminacije in z obveznostmi v zvezi z enakim obravnavanjem, preglednostjo in svobodno konkurenco iz členov 12 ES, 43 ES, 45 ES, 46 ES, 49 ES in 86 ES?