13.8.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 238/4


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Ragusa (Italija) 7. marca 2011 – kazenski postopek zoper Mohameda Alija Chernija

(Zadeva C-113/11)

2011/C 238/05

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale di Ragusa

Stranka v postopku v glavni stvari

Mohamed Ali Cherni

Na podlagi sklepa z dne 26. maja 2011 je Sodišče zadevo izbrisalo iz vpisnika.