13.8.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 238/4


Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunale di Ragusa (Italia) la 7 martie 2011 — Procedură penală împotriva lui Mohamed Ali Cherni

(Cauza C-113/11)

2011/C 238/05

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale di Ragusa

Partea din acțiunea principală

Mohamed Ali Cherni

Prin Ordonanța din 26 mai 2011, Curtea de Justiție a dispus radierea cauzei.