13.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 238/4


2011 m. kovo 7 d.Tribunale di Ragusa (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Mohamed Ali Cherni

(Byla C-113/11)

2011/C 238/05

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Ragusa (Italija)

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

Mohamed Ali Cherni

2011 m. gegužės 26 d. nutartimi Teisingumo Teismas išbraukė bylą iš registro.