13.8.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 238/4


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Ragusa (Itaalia) 7. märtsil 2011. aastal — Kriminaalmenetlus Mohamed Ali Cherni süüdistuses

(Kohtuasi C-113/11)

2011/C 238/05

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale di Ragusa

Põhikohtuasja pool

Mohamed Ali Cherni

Euroopa Kohus kustutas 26. mai 2011. aasta määrusega kohtuasja registrist.