11.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/14


Odločitev o zaključku formalnega postopka preiskave po umiku priglasitve države Efte

Pogodba o prodaji električne energije PCC iz leta 2014 in pogodba o prenosu iz leta 2014

(2016/C 52/09)

Z Odločbo 238/15/COL z dne 17. junija 2015 se je Nadzorni organ Efte odločil, da zaključi formalni postopek preiskave na podlagi člena 4(4) dela II Protokola 3 k Sporazumu o nadzornem organu in sodišču, ki se je začel 10. decembra 2014 z Odločbo št. 543/14/COL, v zvezi (i) s pogodbo o prodaji električne energije, ki sta jo 17. marca 2014 podpisali družbi Landsvirkjun hf. in PCC Bakki Silicon hf., in (ii) pogodbo o prenosu, ki sta jo 7. februarja 2014 sklenili družbi Landsnet hf. in PCC Bakki Silicon hf.

Zadeva je postala brezpredmetna zaradi umika priglasitve države Efte, in dejstva, da sta pogodbenici pogodbi razveljavili pred začetkom veljavnosti.

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani Nadzornega organa Efte:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/.